Blue Flower

Protoplastą Zakładu Poprawczego w Nowem było powstałe w 1948r. Schronisko dla Nieletnich w Toruniu, które zostało aktywowane z inicjatywy ówczesnego Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego i Sądu Okręgowego w Toruniu, jako placówka opieki nad młodzieżą moralnie zaniedbaną.


Na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15.09.1951r. z dniem 27.09.1951r. Schronisko z Torunia zostało przeniesione do Nowego i prowadziło działalność z przerwami do 1955r.

W miejsce zlikwidowanego Schroniska dla chłopców w sierpniu 1955r. utworzono Zakład Poprawczy dla dziewcząt, który na wniosek miejscowych władz 5.03.1956r. został zamknięty a dziewczęta umieszczone w zakładach w Koronowie i Zabrzu.

W kwietniu 1956r. w zakładzie umieszczono wychowanków, którzy wzniecili rozruchy w Zakładzie w Oliwie. Wychowankowie nie podporządkowali się podjętym wobec nich oddziaływaniom wychowawczym i w dalszym ciągu dążyli do konfrontacji z pracownikami. W konsekwencji zaistniałych zdarzeń Zakład Poprawczy z dniem 10 października 1956r. został rozwiązany a nieletnich rozwieziono do innych zakładów.

Po dwu miesiącach kapitalnego remontu i przystosowaniu obiektów umieszczono w nich chłopców i placówka rozpoczęła działalność jako Schronisko dla Nieletnich Chłopców. Schronisko funkcjonowało, przeżywając różne dzieje losowe, do sierpnia 1997r.

W sierpniu 1997r. Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 1997r.w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia ich rodzajów w miejsce Schroniska dla Nieletnich utworzono Zakład Poprawczy o charakterze zamkniętym dla chłopców – wielokrotnych uciekinierów z zakładów otwartych i półotwartych, który działa do dnia dzisiejszego.

Zmieniony został Zarządzeniem Ministra  Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2004r. (Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości Nr 6, poz. 20, z 2004r,), na zakład  zamknięty dla chłopców z limitem miejsc 32. Jednak zgodnie z § 6.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 października 2001r. (Dz. U. nr 124, poz.1359) zakład resocjalizacyjny zamknięty przeznaczony jest nadal dla wychowanków, którzy wielokrotnie uciekali z zakładów resocjalizacyjnych otwartych lub półotwartych.

W zakładzie, na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości, zawartej w piśmie DWOiP III.5150-127/10 Pani Naczelnik Wydziału Wykonania Orzeczeń  i Probacji  utworzono w placówce grupy readaptacyjne, do której są kierowani nieletni    z innych placówek resocjalizacyjnych.