Blue Flower

 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu stanowiącego własność Zakładu Poprawczego w Nowem

 

 

 w wyniku przeprowadzonego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu służbowego Renault Megane 1,4 RN

zawiadamia się,

iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Roman Mientki, zam. 83-243 Szlachta, ul. 3-go Maja 12

 

 

Wpłynęła jedna oferta:

1. Roman Mientki, zam. 83-243 Szlachta, ul. 3-go Maja 12 - cena brutto 656,55 zł

Oferta złożona przez p. Romana Mientkiego spełnia wszystkie kryteria i warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o przetargu ofertowym.